NUROSFERA
 

                                                           és una productora de teatre i cinema creada a la ciutat de Lleida el desembre del 2003. Fruit de la voluntat de produir espectacles i creacions àudiovisuals i cinematogràfiques, els seus fundadors, Ferran Farré, Òscar Sánchez H. i Núria Casado, decideixen emprendre una aventura comú. Amb els seus muntatges teatrals i produccions cinematogràfiques, la productora pretèn afavorir el rol actiu del públic com a espectador i pensador, conduint-lo tant al gaudi d’un treball estètic depurat com a una visió crítica, en el sentit social i intel.lectual de la paraula.

 
PRIME TIME A LA SALA MUNTANER DE BARCELONAhttp://www.salamuntaner.com/http://www.salamuntaner.com/shapeimage_7_link_0