PRODUCCIÓ    ACTUAL

NUROSFERA  és una productora de teatre i de cinema
creada por Òscar Sánchez H., Ferran Farré i Núria Casado Gual a la ciutat de Lleida el desembre de 2003. Les seves produccions i muntatges promouen una manera de fer teatre i cinema artesanals, que apel.la tant a les emocions del públic com al seu pensament crític.