La ruta d’abans de l’alba

Premi Les Talúries al millor text teatral 2006

 

Drama històric i social evocador de la postguerra

espanyola a Catalunya (de l´octubre de 1944 a maig de 1945)

en dos actes, un pròleg, divuit escenes curtes i un epíleg.

Dramatis personae

Joana Quintana, la mare  Núria Casado

Quim Quintana, el fill  Aleix Vallverdú

Màrio, l´amic  Ferran Farré

Carrasco, comediant de postguerra  Albert Anguera

Chele “la coplillas”, comediant de postguerra  Patricia Fernández

Aurora “Rorín”, comediant de postguerra  Sònia Palau


Direcció 

Ferran Farré i Oscar Sánchez H.

    La ruta d´abans de l´alba és una peça teatral al.lusiva als anys immediats de la posguerra espanyola (1944-1945), localitzada en la zona dels Pirineus de Catalunya en plena efervescència d´un context polític-social de fam, censura i repressió franquista.


    És aquesta una aproximació en clau de realisme poètic, a un temps assenyalat per la por i la pèrdua constants, on la clandestinitat s´imposava des d´un silenci sempre amenaçant, amb les rutes vers l´exili a França com a camins de fugida a salvaguardar, i tanmateix com a amagatalls improvisats dels guerrillers utòpics del darrer moviment de resistència antifeixista a Espanya, el Maquis.


    Aquesta cruïlla de rutes i personatges deixarà oberta la interpretació i el judici del nostre passat més recent, des d´una òptica contrastada, la visió dels guanyadors i la dels perdedors, en un intent de recuperar part de la memòria col.lectiva i desempolsar alguns dels punts més foscos i encoberts del Règim, en una clara apel.lació a l´oblit dels nostres dies.