En la seva vessant teatral, Nurosfera genera un teatre de síntesi experimental en el qual hi tenen cabuda diferents gèneres dramàtics i temàtiques d’interès social divers, que alhora es poden tractar mitjançant llenguatges artístics diferenciats, com ara el teatre gestual i de text, el teatre document, el teatre de màscara, el teatre d’objectes, la dansa-teatre, la música, la fotografia i el cinema. El fet de voler aconseguir un teatre de síntesi com a objectiu general implica un enfocament eclèctic i alhora simplificador, en el qual l’economia dels mitjans imperi per sobre de l’efectisme buit i així facil.liti un resultat poètic. Al mateix temps, Nurosfera es planteja la necessitat de comptar amb diversos col.laboradors especialitzats en camps artístics diferents segons el tarannà específic de cada muntatge. El teatre de síntesi de la companyia és doncs també un teatre de col.laboració.

 

PRODUCCIONS

Benvinguda             Teatre              Cinema             Serveis              Clients             Notícies             Llibres             Contactar

TEATRE

Feu click a cada pòster per saber-ne més

El Projecte DànauEl_Projecte_Danau.htmlEl_Projecte_Danau.htmlshapeimage_6_link_0
Prime TimePrimeTime.htmlEl_Projecte_Danau.htmlshapeimage_7_link_0